Utvendig malingsfjerning

Utvendig malingsfjerning

Laksevåg Malerforening fjerner gammel maling innvendig og utvendig. Deres dyktige fagfolk benytter seg av både kjemisk og fysisk fjerning av maling.

All malingsfjerning foregår etter gjeldene miljøkrav, og avfall sendes til riktig håndtering.

Hvilke metode som blir benyttet vurderes ut ifra underslag. Det legges som alltid stor vekt på verneutstyr, så vel som kvalitetsmessig godt utført håndverk.